Disclaimer


Disclaimer

Costavilla besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op haar website. Costavilla is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod.
Costavilla4u is een platform op internet met als doel verhuurders (eigenaren) en huurders tot elkaar te brengen. Costavilla is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verhuurders en huurders door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit persoonlijk op te lossen. U vrijwaart Costavilla van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Costavilla biedt op deze website particulieren en zakelijke gebruikers de gelegenheid hun vakantie accommodatie zelfstandig aan te bieden, voorzien van alle juiste informatie en foto's zoals deze eigenaren nodig/nuttig achten voor een goed oordeel inzake de geschiktheid voor geïnteresseerde huurders. De partijen Huurder en verhuurder treden direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van Costavilla. Costavilla brengt alleen beide partijen samen op haar website Costavilla.nl

Costavilla heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de particuliere of zakelijke eigenaren. Costavilla aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website.
Costavilla is te allen tijde gerechtigd om een opdracht tot plaatsing van een vakantiewoning op de website te annuleren, dan wel een geplaatste woning van de website te verwijderen. Indien de informatie van verhuurder niet passend, nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de verhuurder direct verzoeken de geplaatste informatie te verbeteren of anders de advertentie te verwijderen van de website Costavilla.nl

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Worden deze websites door Costavilla beheerd, dan staat dat aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden.

 

Auteursrechten

Alle informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts op de site van Costavilla zijn eigendom van Costavilla. Indien u informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts van de site van Costavilla wilt gebruiken, dient u vooraf expliciete schriftelijke toestemming te verkrijgen van Costavilla.

 

Veranderingen site/aanbod

Costavilla behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website www.costavilla.nl

Copyrights 2018 Costavilla

 

Meer huizen en villa's in Spanje kijk op Vakantie huis huren

©2018 costavilla.nl - huur en verhuur huizen aan de Costa Brava