Algemene voorwaarden


1.Aansprakelijkheid 
CostaVilla biedt enkel een platform aan verhuurders van vakantieverblijven en recreatieve activiteiten om hun eigendom kenbaar te maken aan de bezoekers van deze website. CostaVilla is geen reisorganisatie.
Costavilla is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de gegevens in de advertenties op de website van Costavilla.
Een verhuurder op de website Costavilla die opdracht heeft gegeven een advertentie op te stellen of te vertalen dient te allen tijde de advertentie na plaatsing persoonlijk te controleren op juistheid. Costavilla heeft geen enkele bemoeienis tussen huurder en verhuurder en is niet betrokken bij transacties en overeenkomsten tussen huurder/verhuurder. Op de website Costavilla treden Huurder en verhuurder direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van Costavilla.
Costavilla is niet aansprakelijk voor de vakantieverblijven of accommodaties die door de adverteerder op onze website aangeboden worden. Costavilla is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden. Costavilla is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan advertenties of de aangeboden vakantieverblijven.

2.Accommodatie  aanmelden
Het plaatsen van een advertentie is gratis
(1 accommodatie) voor een termijn van 12 maanden. Na deze termijn wordt uw advertentie automatisch offline gezet. U kunt vervolgens uw advertentie weer activeren door in te loggen op onze website en deze via uw persoonlijke dashboard online te heractiveren. Wijzigingen van gegevens en tarieven worden ten minsten 4 weken voor de invoering op genoegzame wijze meegedeeld per e-mail of via deze website Costavilla.

3.Persoonlijk gebruik
De website Costavilla mag enkel gebruikt worden om informatie te bekijken en aanvragen te doen aan huiseigenaren van vakantie accommodaties. Het is niet toegestaan de website Costavilla te gebruiken voor enig ander doeleinde dan het zoeken en reserveren van een vakantieverblijf.

4.Onderhoud en Storing
Costavilla behoudt zich het recht de website www.costavilla.nl tijdelijk buiten gebruik te stellen (offline) voor onderhoud en verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens Costavilla ontstaat. De adverteerder dient, indien Costavilla dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen. Costavilla zal in geval van onderhoud dit door middel van een vooraankondiging publiceren op haar website.Costavilla is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet en elektronische storingen. De adverteerder/verhuurder, verklaart hierbij Costavilla in geen geval verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

5.Beëindiging van een advertentie
Costavilla behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden vakantieverblijven van deze website te weigeren of te verwijderen als zij één of meerdere klachten van bezoekers heeft ontvangen over bepaalde advertenties die een verkeerde voorstelling geven van een eigendom of zijn omgeving. Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens of advertenties dan raden wij u aan dit direct aan ons te melden. Dit kan via vermeld hierbij het advertentienummer.

6.Bewijs van eigendomsrecht.
Costavilla vraagt u bij het plaatsen van een advertentie om een bewijs van eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld een afrekening van een elektriciteit, gas, telefoon, of water leverancier om de huurder ervan te verzekeren op het huren van een bestaande accommodatie. Op deze wijze proberen wij de huurder te vrijwaren van mogelijke niet bestaande eigenaren en accommodaties. Commerciële verhuurbedrijven moeten kunnen aan tonen dat zij gemachtigd zijn door de eigenaar middels een verhuurcontract.

7.Externe informatie
Deze website bevat links naar andere websites of naar informatieve  pagina’s van derden. Wij hebben geen enkel invloed over de inhoud van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

8.Linken naar Costavilla4u
Het is de gebruiker van Costavilla niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling, url aan te brengen tussen uw site en de site van Costavilla. Op onze pagina informatieve links kunt u een link verzoek aanvragen om naar ons te linken met uw website.

9.Wijzigingen
Costavilla  behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, levering en de inhoud van de abonnementen eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen van gegevens en tarieven worden ten minsten 4 weken voor de invoering op genoegzame wijze meegedeeld per e-mail of via deze website. Costavilla kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. Terugbetalingen worden niet uitgevoerd. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

10.Geschillen
De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Spaans recht. Ontstane geschillen tussen Costavilla en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Spanje.

11.Copyright
Alle informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts op de site van Costavilla zijn eigendom van Costavilla en  mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Indien u informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts van de site van Costavilla wilt gebruiken, dient u vooraf expliciete schriftelijke toestemming te verkrijgen van Costavilla.

Bij het aanmelden op Costavilla en het plaatsen van één of meerdere advertenties gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

COSTAVILLA
Apartado 55
17251 CALONGE
SPANJE- GIRONA- COSTA BRAVA


Algemene voorwaarden 2018                                                                                                   

Meer huizen en villa's in Spanje kijk op Vakantie huis huren

©2018 costavilla.nl - huur en verhuur huizen aan de Costa Brava